FÅR

Vår fårbesättning består av Värmlandsfår. Värmlandsfåret som tidigare kallades Skogsfår tillhör gruppen Allmogefår. Värmlandsfåret är inte längre utrotningshotat men så kallat rödlistat och därför bevarade i genbank. År 2008 fanns 174 genbanksbesättningar med 2001 får varav 158 baggar.  Värmlandsfåren härstammar från Bengt Sonessons besättning i värmland om växte fram under 1950-talet av värmländska får.

Värmlandsfåret är ett litet får, tackorna väger 40-65 kg och baggarna 60-70 kg. Tackonar är hornlösa och baggarna är behornade men undantag förekommer. Fåren kan vara svarta, bruna, grå,vita, beiga eller fläckiga. Ullkvaliteten är god och lämpar sig därför väl till hantverk. Ulltypen varierar mellan rya, gobeläng och finull men är ofta mycket finfibrig och därför lätt att spinna och tova. 

Värmlandsfåren blir oftast mycket tama och trevliga. De är tåliga och duktiga betesdjur. De kan lamma under hela året och är kända föratt vara ha goda modersegenskaper. Tvillingfödslar är vanligt men ett och tre förekommer.

 

Annonser